Praesidium

Lydie Buseyne: Praeses


Elise Maddens: Vice-Praeses

Sarah Dutry: Penningmeester

Rebecca Steyaert: Secretaris

Merel Vande Cappelle: Schachtentemmer

Thomas Oddery: Zedenmeester

Caitlin Baert: Cantor

Marie Vanoost: Sport&Cultuur


Arne Wallays: Peter

Eline Ballegeer: Meter

Martijn Everaert: Peter